Rejestracja
Dodaj ogłoszenie
Ogłoszenie

PISSANIE ESSEJÓW NAUKOWYCH

38790
Cena: 100,00 PLN

Podziel się:

Nie załączono wideo.

Wyślij wiadomość: zostanie ona dostarczona pod adres e-mail ogłoszeniodawcy.

Wpisz ostanią literę słowa: gazetaogloszenia.pl
Odpowiedź na powyższe pytanie:

Osoba: Grzegorz
Miasto: Rzeszów
Kod pocztowy: 35-114
Ulica: BRONIEWSKIEGO
E-mail: gb6446@gmail.com
Telefon: 515-937-034
   
dodano: 2021.02.19
ważne do: 2021.03.21
wyświetleń: 11

Szczegóły oferty:

Pisanie prac doktorskich wpisuje się w procedurę prowadzącą do uzyskania dwóch stopni naukowych: doktora i doktora habilitowanego. Uznaje się, że praca doktorska powinna stanowić świadectwo opanowania metod badawczych oraz dążenia do pogłębienia istniejącej dotychczas wiedzy specjalistycznej. Rozprawa habilitacyjna natomiast powinna stanowić wkład do konkretnego rozwoju pewnej dziedziny nauki, co wiąże się również z wymogiem jej opublikowania w całości bądź w kluczowej części. Prace doktorskie stanowią dzieła o szczególnej wartości, dlatego też powinny znajdować się na wyższym poziomie niż prace licencjackie i prace magisterskie. Wyróżnia je nie tylko zdecydowanie większa objętość (prace doktorskie mają przeważnie od 200 do 300 stron) oraz wykorzystanie bardzo rozległej listy bibliograficznej, ale przede wszystkim znaczenie naukowe wybranego tematu oraz rola, jaką odegra napisanie pracy w pogłębieniu wiedzy na temat danej dziedziny naukowej. Szczególnym wymogiem jest tutaj nowatorstwo dysertacji doktorskiej. Niewątpliwie również przygotowanie do napisania pracy doktorskiej wiąże się z normą znacznie bardziej zaawansowanych poszukiwań źródłowych, dogłębną znajomością wybranej specjalizacji oraz naukową praktyką zawodową. Z drugiej strony pisanie prac doktorskich opiera się na podobnych etapach, jak pisanie prac magisterskich i pisanie prac licencjackich, a zatem zakłada 1) opracowanie konspektu; 2) zebranie materiałów źródłowych; 3) pisanie kolejnych części teoretycznych tekstu; 4) przeprowadzenie badań naukowych; 5) dokonanie analizy zebranych wyników badań; 6) złożenie w całość tekstu naukowego, stosownie do obowiązujących wytycznych formalnych.
Aktualności
Reklama
Zapraszamy do odwiedzin oraz dodawania ogłoszeń...